€ 4 miljoen voor klimaatadaptatie in Zuid-Afrika

  • 1 december 2017

De Vlaamse Regering kende op 1 december een subsidie van bijna € 4 miljoen toe aan het project ‘DEA Adaptive Capacity Facility’. Met dit project wil de Zuid-Afrikaanse overheid een programma uitwerken om kwetsbare groepen weerbaarder te maken tegen toenemende klimaatsveranderingen door lokale besturen te ondersteunen.

Het project wordt gecoördineerd door het Zuid-Afrikaanse ‘Departement Environmental Affairs’ (DEA). Het departement staat in voor de nationale respons op klimaatverandering en de overgang naar groene economie.

Het project focust concreet op het versterken van de capaciteit inzake implementatie van klimaatadaptatie, het uitbouwen van partnerschappen, het opzetten van pilootprojecten en het vergaren en delen van kennis. Ongeveer 60% van het budget zal besteed worden aan de financiering van de pilootprojecten.

In de landenstrategienota 2017-2021 engageren Vlaanderen en Zuid-Afrika zich om de komende vijf jaren gezamenlijk de strijd tegen de klimaatverandering aan te gaan. 

Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering in Zuidelijk Afrika