“Vuurwapenrichtlijn 91/477” wordt “Vuurwapenrichtlijn 2021/555”

Op 26 april 2021 trad Richtlijn (EU) 2021/555 van het Europees Parlement en de Raad van 24 maart 2021 inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens in werking. Deze richtlijn vormt een codificatie van de huidige richtlijn 91/477/EEG,  die sinds de goedkeuring ervan, op 18 juni 1991, herhaaldelijk en ingrijpend gewijzigd werd. Die zogenaamde “Vuurwapenrichtlijn 91/477” bevat  de regels over het overbrengen van civiele vuurwapens, onderdelen en munitie, die voor het Vlaamse Gewest werden omgezet in het Wapenhandeldecreet en het Wapenhandelbesluit. Aan die regels over overbrenging wijzigt de “vervanging” van  “Vuurwapenrichtlijn 91/477” door “Vuurwapenrichtlijn 2021/555” niets. De bestaande verplichtingen in het Wapenhandeldecreet en het Wapenhandelbesluit blijven dan ook zonder meer gelden.

U zal wel merken dat op de verschillende afgeleverde documenten omtrent overbrenging van civiele vuurwapens, onderdelen en munitie de verwijzingen naar de oude richtlijn zijn vervangen door verwijzingen naar de nieuwe richtlijn. Door een aanpassing van de artikelnummering spreken we onder de nieuwe richtlijn ook niet langer van een “vergunning 11/2”, een “voorafgaande toestemming 11/4” en een “verklaring van vervoer 11/3”, maar respectievelijk van een “vergunning 16/2”, een “voorafgaande toestemming 16/4” en een “verklaring van vervoer 16/3”.