VITO stelt technologieën voor SDGs voor in Genève

  • 12 mei 2017

Op 11 mei 2017 vond in het Paleis der Naties van de VN in Genève een speciale presentatie plaats van Technologieën die bijdragen aan het bereiken van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (DO/SDG) van de VN. Experten van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) gaven presentaties aan de deelnemers aan de jaarlijkse UN Commission on Science and Technology (CSTD) bij UNCTAD (UN Conference on Trade and Development), die deze week haar jaarlijkse vergadering houdt. Medewerkers van andere in Genève gevestigde internationale organisaties en diplomatieke vertegenwoordigingen waren ook welkom. De Algemene Afgevaardigde van de Vlaamse Regering in Genève, Kris Dierckx leidde het evenement in.

Er werd o.m. gesproken over technologische noden en oplossingen op het vlak van circulaire economie, energie-positieve gemeenschappen, de transformatie van afvalwater tot “vindingrijk” water en detectie van op afstand als essentieel instrument om mondiale voedselzekerheid te bereiken. Een 70-tal gasten woonden het evenement bij.

Tenslotte werd ook kort een initiatief toegelicht waarvan VITO mee aan basis ligt, met name een G-STIC conferentie in Brussel van 23 tot 25 oktober 2017. Het gaat om één in een serie van Global Science, Technology & Innovation Conferences die technologische oplossingen willen aanreiken voor de uitdagingen van de DO/SDGs en waarop alle belanghebbenden verzameld worden om van gedachten te wisselen over hoe de technologische mogelijkheden op de (lokale) noden kunnen worden afgestemd. Er worden meer dan 2000 mensen op deze conferentie verwacht (Meer info: www.GSTIC.ORG ).

VITO