Toerisme

Impulsen

Na een studie van de actuele situatie in 2008, werden in 2010 impulsen gegeven ter verbetering en uitbreiding van het vaste aanbod aan WO I-bezienswaardigheden en onthaalinfrastructuur. Dat gebeurde via het Impulsprogramma 100 jaar Groote Oorlog (2010, 15 miljoen euro verdeeld over 44 projecten). De vijf strategische projecten waren eind 2014 afgewerkt (Ieper, Zonnebeke, Poperinge, Diksmuide en Nieuwpoort). Van de overige 39 projecten zijn er 31 afgewerkt, de overige zijn in realisatiefase. Eén project werd stopgezet.

Een tweede oproep binnen het impulsprogramma (2012, 6,7 miljoen euro voor 14 projecten) was erop gericht om tijdens de herdenkingsjaren 2014 en 2015 een aantal hoogstaande publieksevenementen met internationale uitstraling te programmeren) In dat verband is de viering rond 100 jaar Talbot House (Poperinge) eind 2015 vermeldenswaardig.

Om een gelijkaardige affiche samen te stellen voor de jaren 2016 tot en met 2018 werd een derde oproep gelanceerd (2014, 4,2 miljoen euro). Twaalf evenementen kregen financiële steun toegezegd. Ze zijn momenteel in voorbereiding. De tentoonstelling Oorlog in Korte Broek in Gent vanaf oktober 2016 is het eerste van die projecten dat geopend werd voor het publiek.

Productontwikkeling

Sinds 2012 zijn tal van inspanningen geleverd op het vlak van productontwikkeling en onthaal in samenwerking met de talrijke lokale actoren, onder meer uitwerken van commerciële reispakketten, tours en excursies, organiseren van de basisinformatie en van het onthaal, gidsen, informeren van Vlaamse congresbedrijven. Gezien het belang van de Westhoek werken Toerisme Vlaanderen en het West-Vlaams Programmasecretariaat op dat vlak nauw samen. Toerisme Vlaanderen verleende ook financiële steun aan het project Visitor Management van Westtoer, dat onder meer een aantal lacunes opvangt in de informatieverstrekking en doorverwijzing in het oorlogslandschap.

Speciale aandacht gaat naar de toegankelijkheid voor personen met een handicap, een project dat de volledige vakantieketen zo toegankelijk mogelijk wil maken en dat liep tot einde 2014. Het leverde Vlaanderen in 2013 de Amadeus & WTM (World Travel Market) Award for Accessible Tourism op, een wereldwijde erkenning voor dat volgehouden beleid. Ook nu gaat de informatieverstrekking over de toegankelijkheid van Flanders Fields onverminderd verder.

Op het vlak van internationaal onthaal voorzag Toerisme Vlaanderen een thematische inkleding van de niet-Schengen aankomstruimte op Brussels Airport en van de NMBS-stations Ieper, Diksmuide en Poperinge. Een mini-gids (4 talen, 50.000 exemplaren) maakt de internationale bezoeker wegwijs in het herdenkingsprogramma van Vlaanderen en beleefde al drie edities (2014, 2015 en 2016).

Promotie

Het toeristisch marketingplan voorziet internationale promotie door Toerisme Vlaanderen in Groot-Brittannië, Nederland, Ierland, Canada, de Verenigde Staten, Nieuw-Zeeland, Australië, Frankrijk, Duitsland en in mindere mate China en India.

Na een bescheiden start in 2012, werd vanaf het voorjaar 2013 volop ingezet op de promotie naar de professionele reissector. Meerdere groepen buitenlandse touroperators kwamen op verkennend plaatsbezoek, dankzij de bemiddeling van Toerisme Vlaanderen. Die communicatie naar de professionele reissector loopt nog steeds, en focust nu reeds op de jaren 2017 (Passendale) en 2018 (Bevrijding en Wapenstilstand).

In de herfst van 2013 is de communicatie naar de internationale media van start gegaan en worden buitenlandse cultuur-toeristische journalisten aangespoord om over 100 Jaar Groote Oorlog te berichten. Ook die werking loopt nog verder.

Het brede publiek in de beoogde landen wordt benaderd met een internationale communicatie-campagne. Onder meer de zeer succesvolle pagina www.facebook.com/flandersfields1418 - met ondertussen 90.000 fans - maakt er deel van uit. Meer evenementiële communicatie-acties worden opgezet rond betekenisvolle momenten in de herdenking. Dat gebeurde onder meer naar aanleiding van historische mijlpalen zoals het uitbreken van de oorlog, de kerstbestanden, de eerste gasaanval, de 30.0000ste Last Post, 100 jaar Talbot House en 100 jaar Wipers Times. Ook thema’s die door tentoonstellingen of evenementen worden aangeraakt, krijgen ondersteuning via communicatie-acties.

Resultaten

Uit het continu onderzoek van Westtoer, gesubsidieerd door Toerisme Vlaanderen, blijkt dat het aantal bezoekers aan de belangrijkste WO I-sites in de Westhoek gestegen is van 357.000 (2012) naar 415.000 (2013) tot een recordhoogte van 789.500 (2014). Voor 2015 werd een terugval verwacht, maar met 500.500 WO I-bezoekers bereikten we dat jaar nog 20% meer bezoekers dan in 2013.

2016 werd steeds voorspeld als een ‘pauze’ in de herdenking in Vlaanderen, omdat Frankrijk in dit jaar Verdun en de Somme herdenkt. De cijfers van 2016 zullen echter ook de weerslag tonen van de terreuraanslagen in Frankrijk en België. Die aanslagen hebben geleid tot het verlies van vertrouwen in de veiligheid van onze bestemming. Zowel de publieke opinie als het officiële reisadvies in sommige herkomstlanden bleef lange tijd negatief ten opzichte van reizen naar Vlaanderen/België/Europa. De buitenlandse aankomsten in het Vlaamse Gewest (voorlopige cijfers) vertonen een daling van -8 tot -9% gedurende de eerste zes maanden van 2016.