Nieuws

 • 12 juli 2017
Minister-president Bourgeois en President Barzani

Koerdische president Barzani krijgt steun voor referendum

Op 11 juli ontving Minister-president Bourgeois de president van de Autonome Koerdische Regio in Irak, Masoud Barzani. President Barzani is in ons land om te praten met de Europese Unie over de toekomst van Koerdistan na de bevrijding van Mosoel.
Minister-president Bourgeois met de Duits Ambassadeur Rüdiger Lüdeking
 • 10 juli 2017

Minister-president op 11 juli : "We want to connect and be connected"

Op 10 juli gaf Minister-president Bourgeois zijn jaarlijkse 11 Juli toespraak voor het diplomatiek korps in het Errerahuis. De toespraak stond in het teken van verbinden en verbonden zijn.
Secretaris-generaal Koen Verlaeckt
 • 28 juni 2017

Unesco stelt resultaten van Syrisch cultureel erfgoed project voor

Op 27 juni stelde Unesco het project “Emergency Safeguarding of the Syrian Cultural Heritage” voor in het Errerahuis in Brussel. Dit project wordt gefinancierd door de Europese Unie, Oostenrijk en Vlaanderen.
Bilaterale consultatie Zuid-Afrika - Afgevaardigde Geraldine Reymenants en Beleidsmedewerker Mieke Govaerts
 • 21 juni 2017

Consultatie Zuid-Afrika over nieuwe landenstrategie

Op dinsdag 20 juni vond de bilaterale consultatie over ontwikkelingssamenwerking tussen Vlaanderen en Zuid-Afrika plaats in Pretoria.
Sluis Terneuzen
 • 7 juli 2017

Strategienota Nederland: versterken van gemeenschappelijke ruimtes

Op 7 juli keurde de Vlaamse Regering de nieuwe strategienota Vlaanderen – Nederland goed. De doelstellingen voor de Vlaams-Nederlandse samenwerking voor de komende jaren liggen in het versterken van de gemeenschappelijke logistieke, economische en culturele ruimte. 
Secretaris-generaal Karine Moykens rechts) met Russische delegatie Zorginspectiediensten
 • 26 juni 2017

Russische zorginspectiediensten op werkbezoek

Op vraag van de Wereldbank ontving het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin op 26 juni een delegatie van de Russische Zorginspectiediensten.
Afgevaardigde Julie Bynens
 • 20 juni 2017

Commissie Buitenlands Beleid bezoekt Afvaardiging bij EU

Op 20 juni bracht de Commissie Buitenlands Beleid van het Vlaams Parlement een bezoek aan de Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering bij de EU (AAVR EU).  Algemeen Afgevaardigde Julie Bynens stelde de parlementsleden de werking voor van haar team, waarin alle Vlaamse beleidsdomeinen vertege
Pretoria
 • 30 juni 2017

Derde Landenstrategienota Zuid-Afrika goedgekeurd

Op 30 juni keurde de Vlaamse Regering de derde Landenstrategienota voor Ontwikkelingssamenwerking 2017-2021 tussen Vlaanderen en Zuid-Afrika goed.
Nederlandse experten inburgering en radicalisering
 • 22 juni 2017

Integratie- en radicaliseringsexperten uit Nederland en Vlaanderen delen kennis

Van 20 tot 22 juni zakten drieëntwintig Nederlandse experten rond integratie, inburgering, discriminatie en radicalisering af naar Brussel. Op uitnodiging van Minister Homans kwamen ze drie dagen kennisdelen en informatie uitwisselen met Vlaamse experten.
Luc Cortebeeck - ILO
 • 19 juni 2017

Vlaming Cortebeeck aan hoofd van ILO

Luc Cortebeeck is op 17 juni in Geneve verkozen tot Voorzitter van de Internationale Arbeidsorganisatie voor 2017 - 2018. Luc Cortebeeck was al zes jaar vice-voorzitter van het Uitvoerend Comité. Tot 2011 was hij Nationaal Voorzitter van het ACV, het Algemeen Christelijk Vakverbond.