Flanders Trainee Programme

Een stage bij een multilaterale organisatie is een droom voor tal van studenten en jong afgestudeerden. Bij de meesten blijft het echter bij een droom. Niet verwonderlijk als je de kosten van zo’n onbezoldigde stage in kaart brengt. Om deze financiële last enigszins te verlichten, is er het Vlaams subsidieprogramma: het Flanders Trainee Programme. 

28 april 2017: Het budget voor de eerste helft van 2017 is besteed. Aanvragen voor nieuwe stages kunnen terug vanaf 31 augustus 2017. Aanvragen voor verlengingen van stages waarvoor reeds een financiering is toegekend, blijven wel mogelijk. 

Op onze Facebookpagina delen we regelmatig stageplaatsen!

Instagram logo

VOLG DE FTP STAGIAIRS OP INSTAGRAM

flanderstraineeprogramme