Duurzame ontwikkeling

Een einde maken aan extreme armoede, de aarde beschermen, zorgen voor inclusieve en vredevolle samenlevingen en eerlijke welvaart voor iedereen. Dat is de kernboodschap van de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling van de Verenigde Naties. De Vlaamse overheid werkt mee aan het tot stand brengen van de zeventien doelstellingen en gebruikt ze als leidraad voor haar internationale werking.

Dag van de 4de pijler 2018

Het 4de Pijlersteunpunt van 11.11.11 organiseert de vijfde ‘Dag van de 4dePijler’ op zaterdag 24 februari in het Vlaams Parlement, in aanwezigheid van Minister-president Geert Bourgeois, onder de titel ‘Sterke vrijwilligers. Straffe verhalen’. Schrijf in en ontdek het programma op www.dagvande4dePijler.be

Het 4de Pijlersteunpunt wordt gesteund door de Vlaamse overheid. Lees hier meer.