Controle Strategische Goederen

De dienst Controle Strategische Goederen (dCSG) wil bedrijven die in Vlaanderen gevestigd zijn een leidraad bieden om een bedrijfsintern controlesysteem of Internal Compliance Programme (ICP) te ontwikkelen, optimaliseren en/of verder uit te werken. Hiertoe heeft de dCSG een handboek uitgewerkt voor exporteurs van goederen voor tweeërlei gebruik (dual-use items) en ICP richtsnoeren voor de naleving van de overbrengings- en uitvoeringscontroleprocedure voor defensiegerelateerde producten.

Algemene contactgegevens

VLAAMSE OVERHEID - HERMAN TEIRLINCKGEBOUW
DEPARTEMENT BUITENLANDSE ZAKEN

DIENST CONTROLE STRATEGISCHE GOEDEREN

HAVENLAAN 88 BUS 80
1000 BRUSSEL

csg@vlaanderen.be